Αρχική

Καλωσορίσατε !

Αγαπητοί συναπόφοιτοι του ΑΠΘ,

Απόφοιτοι του ΑΠΘ νιώθοντας απεριόριστη εκτίμηση και ευγνωμοσύνη για το Πανεπιστήμιο που τους πρόσφερε την επιστημονική κατάρτιση και μόρφωση, συνέστησαν ομάδα πρωτοβουλίας και προχώρησαν στη σύσταση Σωματείου αποφοίτων, ευελπιστώντας ότι, οι χιλιάδες Κύπριοι που αποφοίτησαν από το ΑΠΘ θα αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια.

Το Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος  Αποφοίτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Κύπρου) και με διακριτικό όνομα τη συντομογραφία «ΣΑΑΠΘΚ», έχει εγγραφεί στο Μητρώο των Σωματείων, Ιδρυμάτων, Ομοσπονδιών/Ενώσεων επαρχίας Λευκωσίας δυνάμει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017.

Στους σκοπούς του νεοϊδρυθέντος ΣΑΑΠΘΚ – περιλαμβάνονται,  μεταξύ άλλων, η διατήρηση, η καλλιέργεια και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των αποφοίτων των Ελλήνων Κυπρίων, μεταξύ τους και μεταξύ των αποφοίτων που διαμένουν στην Ελλάδα, με το ΑΠΘ, η αγαστή συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων ΑΠΘ, με έδρα την Θεσσαλονίκη και η από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συζητήσεων, συμποσίων, βραβεύσεων και άλλων εκδηλώσεων.

Στους πρωταρχικούς σκοπούς του Σωματείου περιλαμβάνεται και η προβολή του τεραστίου και πολύπλευρου έργου που επιτελεί το ΑΠΘ, το οποίο δυστυχώς στην ιδιαίτερη πατρίδα μας Κύπρο δεν τυγχάνει της ανάλογης προβολής.

Της ίδρυσης του ΣΑΑΠΘΚ προηγήθηκαν επαφές με τον Σύνδεσμο Αποφοίτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΣΑΠΘ, που ιδρύθηκε το 2012 στη Ελλάδα και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, τον οποίο νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε και δημόσια για την βοήθεια και για τη στήριξη που μας πρόσφερε στην προσπάθεια μας για τη σύσταση του Σωματείου.

Η πρώτη Γενική Συνέλευση του ΣΑΑΠΘ πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 14 Νοεμβρίου 2018. H 5η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία την 21η Δεκεμβρίου 2022 και ανέδειξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να εγγραφούν όσοι είναι απόφοιτοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Έλληνες ή Κύπριοι, ως κάτοχοι πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ή Διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και αποδέχoνται τις διατάξεις του  Καταστατικού του Σωματείου, κατόπιν υποβολής αίτησης τους και απόφασης του Δ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν εγγραφή στο Σωματείο εδώ