Αίτηση Εγγραφής

Σύλλογος Αποφοίτων ΑΠΘ Κύπρου

Αποδέχομαι τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Κύπρου).
Παρέχω τη συγκατάθεση μου για τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στη παρούσα αίτηση για χρήση από το Σωματείο σύμφωνα με την Δήλωση Απορρήτου, την οποία έχω διαβάσει και κατανοήσει.

 

Για να τυπώσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής πατήστε :  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ