Ειδοποίηση για Τακτική Γενική Συνέλευση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΣΑΠΘΚ

Προς τα μέλη

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου που συγκαλείται με βάση το άρθρο 27 του Καταστατικού, θα διεξαχθεί την 14η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18:00.

Με τα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  μέσω του διαδικτύου με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

α) Επικύρωση  πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για τη δραστηριότητα του Συλλόγου στη διάρκεια του προηγούμενους έτους.

β) Οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους και έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

γ) Προϋπολογισμός της νέας περιόδου.

 Παρακαλούνται τα μέλη όπως:

-διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους και

 -δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την συνέλευση με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ώστε να τους αποσταλούν οι οδηγίες σύνδεσης με την πλατφόρμα μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η Συνέλευση.

Με βάση το άρθρο 24 του Καταστατικού, σε περίπτωση που στην προκαθορισμένη ώρα δεν υπάρχει απαρτία (50% συν ένα των μελών που είναι τακτοποιημένα ταμειακώς), η Γ.Σ. αναβάλλεται για μία (1) ώρα και συγκαλείται επαναληπτική με την ίδια ημερησία διάταξη.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Λευκωσία, 28 Νοεμβρίου 2020