Ειδοποίηση για Τακτική Γενική Συνέλευση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΣΑΠΘΚ

Προς τα μέλη

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου που συγκαλείται με βάση το άρθρο 27 του Καταστατικού θα λάβει χώρα την 4ην Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 7.30 μ.μ. στο The Landmark Nicosia (πρώην Χίλτον) στην Λευκωσία, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

α) Επικύρωση  πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για τη δραστηριότητα του Συλλόγου στη διάρκεια του προηγούμενους έτους.

β) Οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους και έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

γ) Προϋπολογισμός της νέας περιόδου.

Με βάση το άρθρο 24 του Καταστατικού, σε περίπτωση που στην προκαθορισμένη ώρα δεν παρευρίσκεται το 50% συν ένα των μελών που είναι τακτοποιημένα ταμειακώς, η Γ.Σ. αναβάλλεται για μία (1) ώρα  και συγκαλείται επαναληπτική με την ίδια ημερησία διάταξη.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Λευκωσία, 20 Νοεμβρίου 2019