Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση ΣΑΑΠΘΚ

Πραγματοποιήθηκε η στη Λευκωσία  η Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου Αποφοίτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Κύπρου) ΣΑΑΠΘΚ.

Παρουσιάσθηκε η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δραστηριότητα του Συλλόγου στη διάρκεια του προηγούμενους έτους και ο οικονομικός απολογισμός της ίδια περιόδου. Η έκθεση πεπραγμένων και ο οικονομικός απολογισμός εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Επίσης, παρουσιάσθηκε το πρόγραμμα δράσης της επόμενης περιόδου,  εκφράσθηκαν απόψεις και κατατέθηκαν εισηγήσεις για μελλοντικές ενέργειες και δράσεις του Συλλόγου και έγινε εκτενής συζήτηση γύρω από αυτές

Η Συνέλευση που συγκλήθηκε με βάση το άρθρο 27 του Καταστατικού πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία τη Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 στο The Landmark Nicosia